PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE SPRAW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawy wpływające do Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Okręgowej są załatwiane niezwłocznie, w terminach wskazanych w przepisach określających ustawowe zadania Izby oraz kompetencje jej poszczególnych organów.

Sprawy zgłaszane pocztą lub e-mailem na adres Izby, po uprzednim zarejestrowaniu w kancelarii, przydzielane są na bieżąco przez kierownika biura do załatwienia pracownikom obsługującym organy Izby zgodnie z tematyką sprawy.

Sprawy zgłaszane drogą telefoniczną kierowane są do właściwych komórek obsługi.

Sprawy zgłaszane na piśmie lub telefonicznie dotyczące informacji publicznych, które mogą być udzielane niezwłocznie są załatwiane przez upoważnionych pracowników w najszybszym możliwym terminie.

Sprawy dotyczące pozostałych informacji publicznych są załatwiane po złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.)

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DOIIB
Data utworzenia:2020-03-11
Data publikacji:2020-03-11
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Ulicka
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3642