Jesteś tutaj: Start / MAJĄTEK IZBY

MAJĄTEK IZBY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (DOIIB) jest samodzielna finansowo i opracowuje własny budżet. Budżet jest uchwalany przez Okręgowy Zjazd Izby. DOIIB prowadzi księgowość według zasad określonych ustawą o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz uchwałami organów izby. Majątkiem okręgowej izby gospodaruje Okręgowa Rada. Sprawozdania finansowe Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podlegają sprawdzeniu przez Okręgową Komisję Rewizyjną DOIIB i podlegają zatwierdzeniu przez Okręgowy Zjazd DOIIB.

Działalność Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa finansowana jest z obowiązkowych składek członków Izby. Wysokość składek uchwalana jest przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto, zgodnie z  uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasadami gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przychodami izby są również:

  • opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i egzamin na uprawnienia budowlane;
  • część opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
  • przychody z działalności gospodarczej - Izba może prowadzić działalność gospodarczą z wyłączeniem działalności polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej, projektowania architektonicznego lub konstrukcyjno-budowlanego, robót budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego;
  • czynsze z najmu i dzierżawy nieruchomości i ruchomości;
  • przychody finansowe;
  • zapisy i darowizny;
  • dotacje z budżetu państwa i samorządu terytorialnego;
  • przychody wynikające z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Zebrane fundusze służą do finansowania zadań statutowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, a także do zapewnienia koniecznej do wypełniania tych zadań infrastruktury.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:DOIIB
Data utworzenia:2020-06-22
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Ulicka
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:3378